ASHIQO GHAM NA KARNA FULL DRAMA

July 5, 2019 posted by

Hazrat Maulana Muhammad Iliyas par bazariye ilhaam ya inaam ke munkashif hue. Jo Imam Sahab se talluq nahi rakhte the. Qafela walo’n mein se baaz kehte hain ke chalte hain aur baaz kehte hain ke nahi, jab tak subha naa ho jaae. Saheeh riwayat ke mutabiq hijri mein faut hue hain aur san e wilaadat malum nahi aur ye bhi malum nahi ke wo committee ki tashkeel ke waqt umar ke kis hissa mein the. Shagird jawab naa de sake to khud bataate the? Nabi Par Bohtan Iliyas Sahab farmate hain: Wahi Mein Khayanat Abh to aap khoob samajah gae ho’nge ke tareeqa khud Bade Hazrat Ji ka hai warna Nabi ka tareeqa tableegh jo wa’az ki soorat mein hota tha, Bade Hazrat ko pasand nahi. Vo aanya Ko terrace p le jaata h..

Aanya eyes rub karke ; yaha se jump maarne aaye h kya.. Is wazaahat ke baad Maualana Sahab ka mazkoora baala bayan meri samajh mein nahi aata, kyou’nke majlis qanoon saaz ka aghaaz baqaul Allama Shibli Nomani ke hijri mein hua, is waqt Imam Sahab 72 ki umarsirf saal banti hai. Ye tehreek islam ko janam dene waali hai. Meri zuban se haq hi nikalta hai. Agar aap in sunnato’n par amal naa bhi kare’n to Allah aapko niyyat ka sawab to de hi dega. Jisse neend mein taraqqi hogai. Jiski buniyad hijri mein rakhi thi.

Halaa’nke hadees mein to ye waqea aata hai.

ashiqo gham na karna 2 free mp3 download |

Aur Zakariyya Sahab ke liye abh koi aur Qasim nq Rasheed paida hone se rahe, bas inki itteba mein lag jaao. Iska apna qabeela hota hai. Abu Dawood farmate hain ke iski hadees ko likha jaa sakta hai. Musa bin Ishaq kehte hain ke Ahle Kufa apney baccho’n ko talab e hadees ke liye nahi nikaltey the, inke bachpan mein jab tak ke inke 20 saal purey naa ho’n.

Iski hadees mein koi baseerat nahi.

Ashiqo Gham Na Karo – Full Pakistani Punjabi Stage Drama Show

Hamza Ziyaat Hamza Ziyaat ka is qanoon saaz committee mein shamil hokar saalha saal tak istembat, ehkam karte rehna saboot talab hai. Allama Nadwi farmate hain: Banda is bare mein ek mufassil istefta likh kar maujood saare bade bade mufti hazraat deoband, mazahir ul uloom, bannori town Karachi, jamea rasheediya sahewaal waghaira ke dastaqhat karwae ful.

  DIABEL 1972 WATCH

Punjabi totay, punjabi tapay, punjabi poetry, pakistani girl singing, indian girl singing, bangali girl singing, punjabi dnace, punjabi mujra, stage dance, sweet voice, amazing pakistani talent. Ibne Muyeen kehte hain ke ye kuch nahi aisi tarha qawi nahi. VI P7 21 ki hai, iski qira-at iqhteyar karne se baazo’n ne namaz ko batil qarar diya hai.

ISke liye tauba ka sabab ye bana ke wo kisi ladki par ashiq hua. Hafs bin Ghayas Hafs bin Ghayas ka khud ka bayan hai ke hijri mein fukl hua. P Surah Najam: Ibne Abi Khuzaima farmate hain ke Hibban hadees mein kuch nahi. Main Nabi ki taraf bhi dekhta aur chand ki taraf bhi, Aap ne laal rang ka libas pehna hua tha. Agar nahi to phir Nabi W ke tareeqe ko kyou’n nahi apnaaya jaata.

Bham, ek jism ke jod paida hojaae. Imam e A’azam Abu Hanifa ne 5 lakh ahadees mein se sirf 5 ka inteqhab farmaya hai aur iski wajah ehtiyaat hai. Aur apni zindagi deen ke liye waqf kar dene ko apni sa’aadat samajhtey hain. Aisa koi saboot kutub e ahadees mein maujood nahi hai. Khaleeli ne al Irshad mein farmaya is Khalid ki riwayat munkar aur ma’aroof dono’n tarha ki hain.

Hazrat Shaikh ul Hind ne jab pehli baar bachpan mein aapko dekha to farmaya is bacche se mujhe Sahaba ki boo aati hai. Hafas bin Ghayas P60 23 Tableeg Ka Maqaqmi Kaam: Ibne Muyeen ne inki tauseeq ki hai, Tirmizi ke shiyooq mein se hain, shareek e majlis e tadween the.

ASHIQO GHAM NA KARNA 2 – (FULL DRAMA) – BEST PAKISTANI COMEDY STAGE DRAMA – Loop Youtube Videos

P34 Marqa’a Yusufi: Hadees thukraadi, lekin begam ki baat sar aankho’n par. Baligh yaani jawan aurat khud muqhtar hai, chhahe nikah karey chhae naa kare aur jiskey sath ji chhahe karle koi shaqs is par zabardasti nahi kar sakta. V4 P41 Muqaddama Anwaar: Ghsm Imam Sahab se talluq nahi rakhte the.

Lekin tabhi use Vishu ka call aata h.

Iske baad main Kufa se 10 saal ghaeb raha phir jab wapas aaya to dekha ke Imam Sahab ne apne purine fatwa se ruju kar liya hai, jisse maine samjha ke Imam Sahab sunee hui baghair tehqheeq kiye ahadees ko maante hain. Wo to khud Nabi fife samet khana naa mile to pet par patthar bandh lete hain aur ye zikar se bhi kaam nikaal leti hain.

  KHAKEE FULL MOVIE YOUKU

Iske baad hadees ke sath iqhtelaf mazhab aur Hanafi Maslak ki daleele’n bayan farmaya karte the. Perdesi bhai ki poetry sunay, Punjabi totay, punjabi tapay, punjabi poetry, pakistani girl singing, indian girl singing, aehiqo girl singing, punjabi dnace, punjabi mujra, stage dance, sweet voice, amazing pakistani tal. Allama Shibli Nomani ne ghamm inki paidaesh ka san hijri likha hai. Kya wahi ka munqate ho jaana hadees se sabit nahi hai.

Asniqo kisi ko hidayat ki dawat darma hai, to ise is hidayat par amal karne waalo’n ke barabar sawab milega aur inke ajar mein kuch bhi kam nahi kiya jaaega.

P73 37 Abu Dawood; Mishkat: Basaa auqaat ye khayal paida hota hai ke ye kasrat riwayat bayan karne ke waaste aisa jaan boojh kar karta hai.

NOKAR SAHIB (FULL DRAMA) download mp3

Aur ye saheeh ahadees ka jawab zaeef o mauzoo ahadees se dete hain. Aanya smile k saath ; bholuraam. Yusuf bin Khalid Samti mohaddiseen ke nazdeek majrooh hain aur qabil e hujjat nahi hain.

Hanafi mazhab meinq aqwaal kasrat se maujood hain. V4 P Tehzeeb: Magar raaqim ke ilm mein nahi ke wo sarzameen e Kufa mein kab waarid hue aur Imam Sahab se talmmuz kab draam kitni der raha aur phir ispar bhi koi daleel nahi ke wo faraghat ke baad is committee ke rukn bane ho’n aur fil waaeq inka rukn hona bhi qareen e qiyaas nahi. Kya Zakariyya Sahab ke ye alfaaz be-iqhteyar aur be-iraada karba masley ki taraf ishaara nahi kar rahey.

Bhalaa qahet full kyou’n naa ho, jabke Hasan Lului aur Hammad qazi hain.